Zoeken

Wie is wie?

Personeel

Katrien Claes
Katrien Claes, coördinator Cultuur en Gemeenschapsvorming

 

Wim Latui, theatertechnieker
Wim Maris
Wim Maris, onthaalmedewerker
Bernard Teerlinck
Bernard Teerlinck, logistiek beheerder

 

Theaterzaal

Voor reservaties van de Theaterzaal: Eerst beschikbaarheid navragen via 02/6570504

Wat?

Grote zaal die kan gebruikt worden met of zonder tribune en geschikt is voor optredens, filmvoorstellingen, ... en feesten.
Sinds 2015 bestaat er een nieuw verhuurreglement dat ook van toepassing is op alle zalen in het GC Felix Sohie.

Over GC Felix Sohie

Het huidige gemeenschapscentrum Felix Sohie werd op 30 juni 2012 plechtig in gebruik genomen. Het werd genoemd naar de grondlegger van de Belgische druiventeelt onder glas, wiens borstbeeld je in de serre terugvindt.

Het gebouw werd ontworpen door architectenbureau Planners (Antwerpen). Opvallend is de grote serre, een overdekt 'cultuurplein' dat 'binnen' en 'buiten',  de zuidvleugel en de noordvleugel met elkaar verbindt. De serre is een expliciete verwijzing naar de druivenserres van weleer, naar het ‘Glazen Dorp’ dat Hoeilaart ooit was.

Bouw GC Felix Sohie - december 2010
Bouw GC Felix Sohie - december 2010
In de nieuw gebouwde noordvleugel vind je de theaterzaal en de bibliotheek. In de gerenoveerde zuidvleugel bevinden zich de kleinere zalen, ateliers en lokalen. Hier herken je nog de oude trappen en de structuur van de ‘gemeenteschool’ die zich op deze plaats bevond. De school werd opgetrokken in 1929 naar een ontwerp van architect Raymond Foucart. Daarvoor reeds werd hier in het oude gemeentehuis gemeentelijk onderwijs georganiseerd.

De gemeenteschool sloot op 30 juni 1983. In de jaren die volgden werden de klaslokalen in gebruik genomen als bibliotheek, vergaderzalen, verenigingslokalen, leslokalen voor het volwassenenonderwijs, … De vroegere turn- en feestzaal met podium werd in 2000 uitgerust met een uitschuifbare tribune en kreeg de allure van een theaterzaal. In 1984 nam de nieuwe vzw Cultuurcentra het beheer van de feestzaal over.

Afterworkparty in GC Felix Sohie
Afterworkparty in GC Felix Sohie
Het ‘Felix Sohiecentrum’ werd het kloppende hart van het Hoeilaartse socio-culturele leven. Kers op de taart was de erkenning door de Vlaamse overheid als gemeenschapscentrum in 2002. In februari 2003 werd de raad van beheer GC Felix Sohie opgericht.

Doch, de oude ruimtes van het centrum voldeden niet meer aan de noden van het hedendaagse gemeenschapsleven. Via een ‘open oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester dienden vijf architectenbureaus een voorstel in. De jury bestaande uit externe experts, de gemeentelijke administratie en het gemeentebestuur kozen voor het concept van het bureau Planners, dat het meeste voldeed aan de eisen en wensen van het gemeentebestuur en het verenigingsleven. Het resultaat mag er zijn!

Tickets en abonnementen

Abonnement Druivenstreek

Het GC Felix Sohie biedt elk seizoen een gevarieerd schouwburgprogramma aan en doet dat in samenwerking met de twee andere cultuurcentra van de Druivenstreek: GC De Bosuil (Jezus-Eik) en CC Den Blank (Overijse).

Op die manier kunnen jongeren, volwassenen, senioren en families vlak bij huis genieten van een gezonde dosis cultuur. Muziek, theater, dans en comedy van de bovenste plank met bekende namen uit binnen- en buitenland.

Dankzij het Abonnement Druivenstreek geniet elke bezoeker bovendien vanaf vier verschillende voorstellingen van een voordelige abonnementsprijs.

Hoe reserveren?

De reservatie van je abonnement (of losse tickets) kan telefonisch op het nummer 02 657 05 04, aan de onthaalbalie van het GC Felix Sohie of online.

Bestel je je tickets online, dan zie je onmiddellijk welke plaatsen nog vrij zijn. Het systeem stelt je de beste plaats voor. Liever een ander zitje? Geen probleem, in één klik wijzig je de voorgestelde zitjes. Bij ongenummerde plaatsen reserveert het syteem het gevraagde aantal plaatsen.

Hoe betalen?

 • Online: betalen kan via kredietkaart of overschrijving.
 • Aan de balie: betalen kan met bancontact.

Als je betaling in orde is, ontvang je via mail een 'print at home-ticket'.

Wil je je tickets door ons laten printen. Dat kan!

De gemeente Hoeilaart biedt al haar inwoners jaarlijks twee cultuurwaardebonnen aan ter waarde van 2,50 euro. Deze kan je afhalen aan de onthaalbalie van GC Felix Sohie. Per voorstelling kan je één cultuurwaardebon gebruiken.

Voorstellingen van Hoeilaartse verenigingen

De gemeente Hoeilaart kan rekenen op een groot cultuuraanbod dankzij haar dynamische verenigingen. Deze programmatie wordt tweemaal per jaar gebundeld in UiT in Felix.
Tickets voor deze voorstellingen kunnen ook online gereserveerd en betaald worden, maar je kan ook terecht aan de balie van het GC Felix Sohie.

Goed om te weten

 • Betaalde tickets worden niet terugbetaald of geruild.
 • Wanneer een voorstelling geannuleerd wordt, verwittigen we je en krijg je je geld terug.
 • Na aanvang van de voorstelling wordt geen publiek meer toegelaten, tenzij tijdens de pauze.
 • De voorstellingen beginnen stipt op het aangekondigde uur.
 • Het tarief voorverkoop geldt tot de dag voor het evenement.
 • De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of om het even welk ongeval.

Serreklanken met Linus Vandewolken + Ignatz

Wanneer: 
vr 14 aug 2020

Nieuwe reeks Serreklanken op komst in Hoeilaart!...

Serreklanken met Julien Tassin

Wanneer: 
zo 16 aug 2020

Nieuwe reeks Serreklanken op komst in Hoeilaart!...

Serreklanken met Eric Thielemans

Wanneer: 
zo 9 aug 2020

Nieuwe reeks Serreklanken op komst in Hoeilaart!...

Cafetaria

Voor reservaties van de Cafetaria: Eerst beschikbaarheid navragen via tel. 02 657 05 04

Het GC Felix Sohie heeft een cafetaria die kan gereserveerd worden voor feesten, recepties, koffietafels, ... en om gezellig na te praten bij optredens of andere activiteiten.

Juridische informatie en privacybeleid

Juridische informatie en privacybeleid
Gebruiksvoorwaarden website felixsohie.be

 1. Algemeen
  Deze website werd gecreëerd in opdracht van de gemeente Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart.
  De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Gemeente Hoeilaart kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Gemeente Hoeilaart is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.
   
 2. Beheer van informatie
  Gemeente Hoeilaart levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Gemeente Hoeilaart kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert gemeente Hoeilaart zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Wij nodigen u dan ook uit om al uw opmerkingen door te geven aan de communicatiedienst van de gemeente Hoeilaart (e-mail: info@hoeilaart.be). De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door de gemeente Hoeilaart aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
   
 3. Gebruik van informatie
  Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die u op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wenst u informatie (teksten, beelden, ...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet u eerst een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepen van de gemeente Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart.
  Gemeente Hoeilaart en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.
   
 4. Cookies

  Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw internetbrowser opslaat. Wij gebruiken cookies om bijvoorbeeld het inloggen en surfen op onze website gemakkelijker te maken en om statistieken bij te houden. Zo kunnen we de inhoud van onze website beter afstemmen op uw behoeften en voorkeuren.

 5. Links naar websites beheerd door derden
  Gemeente Hoeilaart plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Gemeente Hoeilaart geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Gemeente Hoeilaart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt gemeente Hoeilaart zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan gemeente Hoeilaart (e-mail: info@hoeilaart.be).
  Gemeente Hoeilaart behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

 6. Persoonsgegevens
  Gemeente Hoeilaart verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan de gemeente Hoeilaart dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Gemeente Hoeilaart verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat gemeente Hoeilaart persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan gemeente Hoeilaart de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Op aanvraag verleent gemeente Hoeilaart aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Hiertoe kan gemeente Hoeilaart gecontacteerd worden (e-mail: info@hoeilaart.be).
   
 7. Niet-toegestaan gebruik van de website
  De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:
  - de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  - geen gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
  - de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer - doch niet uitsluitend - de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  - de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

  Gemeente Hoeilaart behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.
   
 8. Geschillen
  Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd.

Dansatelier Welriekende

Wat?
Dit atelier wordt gebruikt voor dans- en yogalessen, fitness, ...

Waar?
Op de tweede verdieping van het GC Felix Sohie (zuidkant).

Capaciteit
Het atelier biedt plaats aan 38 personen.

Pagina's