Tickets

Voorstellingen in het GC Felix Sohie (van gemeente & cultuurverenigingen)

Tickets voor deze voorstellingen kan je reserveren én betalen via felixsohie.be/activiteiten.
Iedereen kan ook altijd terecht aan de balie van het GC Felix Sohie.

De voorstellingen in het GC Felix Sohie worden tweemaal per jaar gebundeld in de brochure UiT in Felix.
Hoeilaart heeft een uitgebreid cultuuraanbod, dankzij dynamische verenigingen en een gedreven afdeling Vrije Tijd.

 

UiTPAS Druivenstreek 

Samen met Bertem, Overijse, Tervuren, Huldenberg en GC de Bosuil, GC de Kam en GC de Lijsterbes lanceren we de UiTPAS Druivenstreek.
Neem deel aan het vrijetijdsaanbod in de regio en spaar, bij elke deelname aan een UiTPASactiviteit, punten die je nadien kan omruilen tegen tal van voordelen zoals korting op tickets, gemeentelijke gadgets en nog veel meer!

Als je een UiTPAS Druivenstreek aankoopt voor 5 euro, krijg je onmiddellijk een aantal welkomstvoordelen in elke deelnemende gemeente. In Hoeilaart krijg je een linnen zak van de gemeente Hoeilaart met een Nero stripverhaal cadeau.

Ga je naar een UiTPAS-activiteit, dan kan je dus punten sparen. Vanaf 5 punten kan je deze weer inruilen voor verschillende voordelen, maar je kan ook langer sparen om dan meer punten in te ruilen voor een groter voordeel.

Klik hier voor meer info.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Door de toegang tot evenementen, de bestelling, de aankoop en/of overdracht van tickets en het bezoek van deze website verklaart de bezoeker van het evenement, de bezoeker van deze website, de besteller, de koper, de overdrager en/of houder van het ticket en van andere producten zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

GC Felix Sohie (het Autonoom Gemeentebedrijf HOLAR) handelt als:
organisator/dienstverlener inzake ticketverkoop van eigen concerten/evenementen.

Als dienstverlener voor de organisatoren van evenementen en of zaalhuurders, zaalhuurders/organisatoren van evenementen en kan hierdoor nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen van data, plaats, prijs of annulering van het evenement door de organisatoren en of organisatoren/ zaalverhuurders.

AGB HOLAR behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Wijzigingen zullen op de website openbaar worden gemaakt. Elk nieuw bezoek aan de website en elke nieuwe bestelling, aankoop en/of overdracht van tickets of andere producten op de website van GC Felix Sohie zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde algemene voorwaarden.

Herroepingsrecht of terugbetaling

We betalen je tickets niet terug en je kan ze niet ruilen.
Er is geen herroepingsrecht en je beschikt als koper niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht. In dit artikel wordt gesteld:
“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (…) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”.
Online tickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° WER. Omruilen en annulering van reeds betaalde tickets is bijgevolg eveneens niet mogelijk.
Er is dus geen verzakingsbeding voor online ticketverkoop.

In geval van annulering of verplaatsing van een voorstelling of evenement, verzorgt GC Felix Sohie de terugbetaling of verzending van de nieuwe tickets.

Je kan een terugbetaling aanvragen voor een afgelast evenement tot een maand na de verwittiging van de afgelasting. Je tickets zullen terugbetaald worden via het betaalmiddel waarmee ze aangekocht werden.

Het is verboden de tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt GC Felix Sohie zich het recht om de toegang te ontzeggen.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013) is verboden:

  • de regelmatige doorverkoop van tickets
  • de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop
  • de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop.
  • de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs
  • de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest
  • de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop

Aansprakelijkheid

De natuurlijke of niet-natuurlijke persoon namens wie de reservering wordt uitgevoerd zal als enige verantwoordelijke beschouwd worden voor deze reservering en de betaling ervan.

De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of ongevallen.

Het evenement

  • De voorstellingen starten stipt op het uur dat op je ticket staat. Is de voorstelling gestart? Dan laten we niemand meer binnen.
  • Je mag niet roken in het gemeenschapscentrum. Je mag niet eten en drinken in de zaal, tenzij anders aangegeven door de organisator.
  • In de zaal zijn glazen, flessen, blikjes, alcoholhoudende drank, geluids- of beeldopnameapparatuur en alle mogelijke gevaarlijke voorwerpen verboden.
  • Redenen buiten onze wil om kunnen aan de basis liggen van wijzigingen in het programma, de bezetting, de zaal, het zaalplan of het tijdstip. Die wijzigingen worden aangekondigd op onze website. Deze wijzigingen geven geen aanleiding tot terugbetaling of omruiling. Tickets worden enkel terugbetaald in geval van annulering.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) kunnen bewaard worden om de goede werking van de diensten te garanderen. Alle informatie over het privacybeleid van het AGB HOLAR vind je in de privacyverklaring.